Sinopsiis drama jepang terbaru Garasu no Ashi (J-Drama) 2015 : Setsuko Koda (Saki Aibu) is married to Kiichiro who runs a hotel. There […]